Verzenden binnen Nederland en België. Gratis verzending vanaf € 150,-.

Verzend- en leverbeleid

Verzend- en leverbeleid

Levering en levertijd

 • Bestellingen worden na betaling door de koper zo snel mogelijk door of namens Spaanse Boodschappen by Alegre Import verwerkt en klaar gemaakt voor verzending. 
 • Verzending geschiedt elke woensdag van de week door een extern transportbedrijf en zal dus uiterlijk binnen 7 dagen na bestelling worden verzonden naar het door de koper opgegeven afleveradres [mits op voorraad. De door Spaanse Boodschappen by Alegre Import aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Tevens is Spaanse Boodschappen by Alegre Import niet aansprakelijk voor vertragingen welke door schuld van de transporteur of overmacht kunnen plaatsvinden. Indien de koper een product bij uitzondering binnen deze 7 dagen nodig heeft, dient de koper contact op te nemen met Spaanse Boodschappen by Alegre Import om af te stemmen of dit haalbaar is.
 • Indien één of meerdere producten van de bestelling niet op voorraad zijn, dan zal Spaanse Boodschappen by Alegre Import contact met de koper opnemen. De koper kan besluiten om het betaalde bedrag [of een deel daarvan] te laten storneren. Spaanse Boodschappen by Alegre Import geeft hiertoe opdracht aan onze on-line betaalbemiddelaar [Mollie]. Mollie zal zorg dragen voor de stornering.
  Ook kan de koper er voor kiezen om op de producten te wachten. De gehanteerde 7 dagen zullen dan komen te vervallen en Spaanse Boodschappen by Alegre Import onderhoudt contact met de koper tot het moment van [verlate] verzending.
  Kiest de koper ervoor om op de producten te wachten, dan is de koper verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of afgesproken tijdstip af te nemen. Indien er door de koper geen termijn en/of een afgesproken tijdstip wordt weergegeven, dan zal de bestelling met de eerstvolgende woensdag zending meegaan. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
 • Gekoelde producten zijn veelal vacuüm verpakt en geschikt voor verzending. De koper kiest zelf of hij het gekochte product in overleg en op afspraak gratis wil komen ophalen of inclusief verzendkosten wil laten verzenden. Indien op het beoogde moment van levering door de bezorgdienst noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan stelt Spaanse Boodschappen by Alegre Import zich niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten.
 • Bevroren producten worden op de website aangegeven onder de categorie ‘DIEPVRIES’. De koper kiest zelf of hij het gekochte product in overleg en op afspraak gratis wil komen ophalen of inclusief verzendkosten wil laten verzenden. 
  Wij bieden [tegen extra betaling] speciale diepvries verpakkingen inclusief gelpacks aan om de producten in goede staat te verzenden. Afhankelijk van het aantal uren transport zal het product bevroren of gekoeld aankomen. Het product heeft dan nog een aantal dagen om geconsumeerd te worden [afhankelijk van het product]. Indien op het beoogde moment van levering door de bezorgdienst noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan stelt Spaanse Boodschappen by Alegre Import zich niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten.
  Mocht de koper niet voor onze speciale diepvriesverpakking kiezen dan zullen wij altijd een gel icepack aan de zending toevoegen. Dit voorkomt niet dat de producten ontdooit of in zijn geheel ongekoeld aankomen. Het product dient dus gelijk voor consumptie en kan niet opnieuw worden ingevroren. Kiest de koper ervoor om zonder speciale diepvries verpakking te laten verzenden, dan stelt Spaanse Boodschappen by Alegre Import zich in zijn geheel niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de verzonden en bevroren producten.
 • Indien op het beoogde moment van levering door de bezorgdienst, nog de koper nog een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan wel de koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Spaanse Boodschappen by Alegre Import vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit, [lees; vereiste koeling] van de geleverde producten of de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven of bij een dichtstbijzijnd Parcel Punt afleveren. Hiervan krijgt de koper een mail in het door de koper opgegeven mailadres. 
 • Direct na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via info@spaansboodschappen.nl. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo bekwaam en snel mogelijk wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gemaild naar hetzelfde mailadres.

Gratis verzending

 • Een order vanaf € 150,- zullen wij gratis verzenden, hierin uitgesloten drank [wijn en bier]. 
 • Is in een totaal order het bestelde bedrag aan drank [wijn en bier] boven de € 150,- dan zal de gratis verzending komen te vervallen. Het hoge gewicht en kwetsbaarheid aan glaswerk verzorgt extra aandacht om gereed te maken voor transport. Gratis verzending komt dan te vervallen. 

Overmacht

 • In geval van overmacht is Spaanse Boodschappen by Alegre Import niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Alegre is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke buiten haar wil om, onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Deze regel geldt slechts voor non-food artikelen. In geval van food of beverage kan er geen gebruik worden gemaakt van het retourrecht.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Spaanse Boodschappen by Alegre Import retourneren, conform de door hen verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Transportkosten voor retourneren komen voor rekening van de koper.

Kosten in geval van herroeping

 • Spaanse Boodschappen by Alegre Import doet er alles aan om de bestelling goed verpakt en in de beste condities naar de koper te verzenden. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Spaanse Boodschappen by Alegre Import bij correcte retournering dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
1
0